Obchodní podmínky

Užívání stránky

Seznamku.cz je volně přístupná internetová prezentace. Stránky jsou určeny k osobnímu nebo nekomerčnímu využití v případě, že budou zachována autorská práva, tzn. že v kopiích bude jasně určeno, z jakého zdroje informace byly čerpány. Je výslovně zakázáno jakýmkoliv způsobem upravovat obsah na seznamku.cz. Pro veřejné nebo komerční účely je vše na seznamku.cz zakázáno využívat (reprodukovat, zobrazovat či distribuovat). Pro komerční webové prezentace je taktéž zakázáno používat jakékoliv informace ze seznamku.cz. Celý obsah (textový i grafický) podléhá ochraně dle autorského práva, nepovolené využití tedy znamená porušení autorského zákona. V případě takového zneužití ztrácíte právo volného přístupu na seznamku.cz, stejně tak jste povinni okamžitě zničit a smazat takto vytištěné nebo stažené materiály.

Informace o omezeném ručení

(A) Tím, že využíváte seznamku.cz, si uvědomujete případné riziko, které s užíváním webu souvisí. Všechny informace na seznamku.cz jsou poskytovány zcela bez záruky.

(B) Všichni spolupracovníci seznamku.cz se zaručují, že budou vyvíjet co nejvyšší úsilí k tomu, aby prezentace na seznamku.cz byla plně k dispozici a neobsahovala žádné vědomé chyby. Stejně tak se však nezaručují za výsledky, které na seznamku.cz získáte.

(C) Všichni spolupracovníci seznamku.cz a lidé, kteří se na výsledné práci internetové prezentace podílejí, v žádném případě neručí za případné škody (jakkoliv nahodilé, nepřímé nebo následném které by případně mohly vyplynout ze ztráty dat nebo přerušením obchodní činnosti). V případě, že užíváním služeb nabízeným na této webové prezentaci dojde k nutnosti vykonání jiných služeb, případně oprav nebo úprav, nepřebíráme v žádném případě odpovědnost za takové náklady.

Prohlášení o inzerci

Seznamku.cz je profesionálním porovnávačem, který je navíc pro všechny uživatele naprosto zdarma. S uvedenými seznamkami, které v naší prezentaci můžete nalézt, jsme uzavřeli partnerství a tím jsme také zaručili bezplatnost celé služby.

Všechny informace na tomto webu mají pouze informativní charakter, vycházíme z údajů, které mají dané seznamky na svých oficiálních internetových stránkách.

Provozovatel webu:

Topone.cz consulting s.r.o.
Jiráskova 283
Zlín

IČO: 29382726